WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA RAMĘ

 

Dzięki uzyskaniu pozytywnych wyników testów jakościowych przeprowadzonych przez niemiecki instytut TUV Rheinland Germany, producent rowerów Plumbike daje możliwość dożywotniego przedłużenia gwarancji na ramę produkowanych przez siebie rowerów marki Plumbike, zakupionych od dnia 22.02.2024r.

Przedłużoną Gwarancja Ramy dotyczyć będzie wyłącznie pierwszego właściciela roweru i rozpocznie się w dniu następnym po zakończeniu obowiązywania standardowej Gwarancji. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie rowerów zakupionych od dnia 22.02.2024 włącznie.

 


Przedłużona Gwarancja Ramy obowiązuje przy spełnieniu poniższych warunków.

1. Rower musi być zakupiony i użytkowany w celach rekreacyjnych przez osobę fizyczną.
2. W okresie trwania Przedłużonej Gwarancji, wymagane jest wykonywanie przeglądów technicznych w partnerskiej sieci serwisowej Plumbike lub dowolnym serwisie rowerowym:
– pierwszego w terminie między 6 a 10 tygodniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca lutego przegląd może być́ wykonany najpóźniej do dnia 31 kwietnia)
– drugiego przeglądu technicznego w okresie pomiędzy 12 a 18 miesiącem od daty zakupu
– kolejnych przeglądów technicznych minimum raz na trzy lata
Aktualna lista punktów serwisowych znajduje się̨ na stronie plumbike.eu w zakładce kontakt.
3. Przedłużona Gwarancja Ramy obejmuje wyłącznie konstrukcję ramy i ewentualne wady materiałowe ramy. Warstwa lakiernicza, jej uszkodzenia oraz oklejenie ramy nie są objęte Przedłużoną Gwarancją Ramy.
4. Użytkownik, który dokonał zakupu musi dopisać swój adres e-mail do newslettera Plumbike.
5. Do zgłoszenia reklamacji wymagana jest Karta Gwarancyjna.
6. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub produkcyjnej, w ramach Przedłużonej Gwarancji Ramy Plumbike gwarantuje jej wymianę lub naprawę.
7. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dostarczenie kompletnego roweru (lub we wskazanych przypadkach samej ramy – po wyrażeniu zgody przez producenta na takie rozwiązanie).
8. Na rozpatrzenie reklamacji Producent ma14 dni kalendarzowych liczonych od momentu dostarczenia roweru do siedziby producenta lub innej wskazanej przez niego lokalizacji.

9. W przypadku decyzji o wymianie ramy w ramach Przedłużonej Gwarancji, Producent dokona wymiany w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

rowery dziecięce